Видео материали

Видео материали на английски

Australian Bush Flower Essences Introduction
[youtube=http://youtu.be/90gC6blBRUg]

How To Use the Australian Bush Flower Essences
[youtube=http://youtu.be/sPSdOD90a2A]

History of flower essences
[youtube=http://youtu.be/IiQbAB4166k]

Crowea
[youtube=http://youtu.be/emm2pQfpziI]

Flannel flower
[youtube=http://youtu.be/qvxdjKHgk1Y]

Fringed violet
[youtube=http://youtu.be/9m70YRMGOgw]
[youtube=http://youtu.be/YqlhsqycSfY]

Isopogon
[youtube=http://youtu.be/JAI-Ev7NeG4]

Jacaranda
[youtube=http://youtu.be/wnUB5zTOGfw]

Peach-flowered tea-tree
[youtube=http://youtu.be/i2xkpMXWm14]

Waratah
[youtube=http://youtu.be/OdffLcVqCAw]


Видео материалите на английски са предоставени с любезното съдействие на Австралийските Цветни Есенци. Всички права запазени.

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре