Bush Gardenia

Bush Gardenia

7 капки от разтвора се прибавят в 30 ml смес (25 ml пречистена вода + 5 ml бренди). От получената смес се приемат по 7 капки дневно под езика от 2 до 4 седмици.

Цена: 23.00 лв.

Назад към индивидуалните препарати

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top