Събития

Месец Събитие Град
10–12 януари 2014 Вибрационната медицина и Австралийските Цветни Есенции в помощ на родителите Велико Търново
януари 2014 Среща с терапевти и родители Велико Търново
февруари 2014 Фината енергия и Австралийските Цветни Есенции – нива и сфери на въздействие Асеновград
22-23 февруари 2014 Представяне на Австралийските Цветни Есенции като терапевтична система въздейставаща на чакрите София, Гаятри йога студио
28–30 март 2014 Вибрационна медицина и Австралийски Цветни Есенции Русе
март 2014 Начало на сертификационно професионално обучение София
25–27 април 2014 Представяне на Австралийските Цветни Есенции като терапевтична система въздейставаща на чакрите Варна
април 2014 Австралийските Цветни Есенции в помощ на родителите Варна
5–8 юни 2014 Вибрационна медицина и Австралийски Цветни Есенции Бургас

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре